Centrum Usług Ochrony Pracy i Środowiska oferuje kompleksową obsługę BHP dla firm.

W ramach usług zapewniamy m. in.:

nadzór nad warunkami BHP w Zakładzie
prowadzenie i nadzór nad dokumentacją BHP
szkolenia z zakresu BHP i P.Poż dla pracowników i pracodawców
wsparcie podczas kontroli PIP

Jesteśmy również przygotowani do:

przysposobienia firm do wprowadzania systemów zarządzania jakością PN-EN ISO 9001
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001
zarządzania systemem ochrony środowiska wg normy PN-EN ISO 14001

Działamy w oparciu o:

Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny      pracy (Dz.U. 97.109.704 ze zm. Dz.U.04.246.2468)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych      przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.03. 169.1650 ze zm.)
szczegółowe przepisy branżowe
wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy