Laboratorium Badań Środowiska Pracy posiada od 25 maja 2009 roku Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1052 wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).

Laboratorium spełnia wymagania kwalifikacji technicznych oraz gwarantuje niezależność, bezstronność i jakość wykonywanych badań.

Akredytowana działalność określona jest w zakresie akredytacji nr AB 1052

Oferujemy pomiary i badania w środowisku pracy w zakresie:

hałas
natężenie oświetlenia elektrycznego
stężenie pyłu całkowitego i pyłu respirabilnego
drgania mechaniczne o działaniu ogólnym
drgania mechaniczne o działaniu miejscowym
mikroklimat zimny
mikroklimat umiarkowany
mikroklimat gorący
stężenie tlenku węgla
stężenie tlenku azotu
stężenie ditlenku azotu
pobieranie próbek powietrza na stanowiskach pracy (metale, pyłu przemysłowe, związki nieorganiczne,      związki organiczne)


Gwarantujemy konkurencyjne ceny oraz szybką realizację zleconych badań.


601 437 407