Centrum Usług Ochrony Pracy i Środowiska oferuje szkolenie z zakresu BHP zarówno wstępne dla osób, które rozpoczynają pracę jak i okresowe, dla osób już zatrudnionych.

Nasze szkolenia przeznaczone są dla pracowników każdego szczebla, w tym dla:

pracodawców, personelu kierowniczego i inżynieryjno-technicznego (prezesi, dyrektorzy, właściciele,      kierownicy zespołów pracowniczych, projektanci, konstruktorzy)
pracowników administracyjno-biurowych (również nauczycieli, personelu medycznego, laboratoryjnego
     i innych)
pracowników na stanowiskach robotniczych (z uwzględnieniem specyfiki wykonywanego zawodu)
specjalistyczne szkolenia w zakresie BHP dla nowo zatrudnionych pracowników
pracowników służby BHP
Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Społecznych Inspektorów Pracy

Nasze szkolenia przeprowadzamy w siedzibie firmy, jej oddziałach. Oferujemy również dojazd do klienta. Ostateczne ceny negocjujemy bezpośrednio przed usługą, stosujemy rabaty dla stałych klientów oraz przewidujemy możliwość rozłożenia płatności na raty dla nowych. Jesteśmy elastyczni, dostosowujemy się do potrzeb i wymagań klienta .

Nasza kadra posiada fachową wiedzę, wysokie umiejętności dydaktyczne oraz wszechstronność działania.

Dysponujemy sprzętem audiowizualnym, posiadamy własne materiały tematyczne opracowane w postaci slajdów, scenek oraz filmów. Prezentujemy materiały PIP, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz CIOP w Warszawie. Opracowujemy materiały szkoleniowe indywidualnie dla każdego uczestnika szkolenia.

Jeśli chcą się Państwo zapisać na szkolenia bądź uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat oferowanych usług, prosimy o kontakt tutaj.